อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุดมสมบูรณ์ นกเงือก30ตัว บินว่อนกลางเวหา

11 กันยายน 2019 | ข่าวเด่นออนไลน์

เมื่อพูดถึงอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในผืนป่าตะวันตกที่มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์มากที่สุดตั้งแต่จังหวัดตากจนถึงจังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 558,750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทิศเหนือของอุทยานฯติดกับอุทยานแห่งชาติคลองลาน ทิศใต้ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และทิศตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14กันยายน 2530

ล่าสุดวันที่ 10 กันยายน 2562 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กล่าวว่า Mr. Artid Nima นักพัฒนาเมือง และนักถ่ายภาพ จากจังหวัดนครสวรรค์ ได้เล่าให้ฟังว่า วันนี้ อากาศที่ป่าขุนน้ำเย็น&ช่องเย็น ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ดีมาก พบนกเงือก 3 ฝูง คือ ฝูงนกเงือกกรามช้าง ฝูงนกเงือกกาฮัง และฝูงนกเงือกคอแดง รวมเกือบ 30 ตัว บินไปทั่วป่าขุนน้ำเย็น ช่องเย็น

ซึ่งสื่อให้เห็นถึงการวิวัฒนาการการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ตามหลักของชาร์ลดาวิน นักธรรมชาติวิทยาและ อัลเฟรด รัสเซล วอลเลช นักสัตว์ภูมิศาสตร์ โดยการที่พบนกเงือกจำนวนมากในวันเดียว บ่งบอกว่านกเงือก โดยธรรมชาติเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการแข่งขันตามธรรมชาติสูง ดังนั้นถ้าเขาไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ เขาจะสามารถดำรงพันธุ์ได้ต่อเนื่องอีกยาวนาน

นกเงือก เป็นนักปลูกป่าที่ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ไปทั่วพื้นป่า เป็นนกที่เบ่งบอกถึงดัชนีชี้วัดบอกความสมบูรณ์ของพื้นป่า นั่นคือ การที่พบนกเงือก จำนวนมากในครั้งนี้ สื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่นอกจากจะมีสัตว์ป่าที่หลากหลายและชุกชุมแล้ว ผืนป่าก็ยังเป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และคงความอุดมสมบูรณ์สูงด้วย โดยครั้งนี้ Mr. Artid Nima ได้ถ่ายภาพนกเงือกคอแดง(Rufous necked Hornbill) ชนิดในระยะที่ไม่ไกลมากได้ในวันนี้ด้วย

ที่มาและขอบคุณ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์